Raná intervencia a poradenstvo pre novonarodené deti s rozštepom.

Naša poradňa ponúka nový typ starostlivosti pre Vaše dieťa s rozštepom -
program ranej intervencie.
Program ranej intervencie zahŕňa:
 1. poradenstvo v prvom týždni života dieťaťa
 2. informácie o celkovom vývine a liečbe dieťaťa s rozštepom
  (písomné materiály, handouty, prednášky, kniha pre rodičov)
 3. informácie o vývine reči zdravých detí a detí s rozštepom
  (písomné materiály, handouty, prednášky, videonahrávky, poradenstvo)
 4. kurz pre matky:
  • o tom, ako podporovať džavotanie a reč svojho dieťaťa
  • ako rozpoznávať rizikové prejavy v reči dieťaťa
  • ako potláčať tieto rizikové prejavy
  • kurz sa poskytuje najmä pre matky 3 - 6 mesačných detí tak, aby matky vedeli, ako môžu pomôcť svojmu dieťaťu ešte pred tým, než sa dieťa naučí hovoriť prvé slovo
 5. pre deti mamičiek, ktoré absolvujú kurz potom poskytujeme intenzívnu logopedickú starostlivosť už od prvého roka života dieťaťa

Ďalšie informácie v Rozštepovej poradni!