Rozštepová poradňa

je poradňa pre deti narodené s rozštepom pery a podnebia
Ordinačné hodiny:
každú stredu od 9:00 do 11:00 hod.
(s výnimkou školských prázdnin)
Adresa:
Rozštepová poradňa Kliniky plastickej chirurgie
UN Ba - Ružinov
Poliklinická časť nemocnice, suterén, č. dverí 022
Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Tel.: 02/48234805