Literatúra pre rodičov:

O rozštepe:

 • Obal Slovenské pedagogické nakladateľstvo
  vydalo publikáciu PhDr. Zuzany Oravkinovej:
  Raná logopedická intervencia u detí s rázštepom pery a podnebia.
  Publikáciu si môžete objednať na www.sal.sk


 • "Můžeme předejít rozštěpům rtu a patra?"

  Tolarová M., 2000 - brožúrka pre rodičov, dostanete ju v našich ambulanciách
 • "Rázštepy pery a podnebia"

  Kokavec R., 2003 - brožúrka pre rodičov, predajňa Bständig pred nemocnicou, kópia brožúrky v našich ambulanciách
 • "Komunikácia - kooperácia - koordinácia v staroslivosti o ortofaciálne rázštepy v USA"

  Kerekrétiová A. - priamo tu na stránkach SApRO
 • Časopis "Cleft Connect" - 1. číslo

  po slovensky, alebo v anglickom originále
 • Relácia Cesty nádeje venovaná liečbe pacientov s rázštepom pery a podnebia, ktorá sa nahrávala v bratislavskom rázštepovom centre a vysielala na druhom programe Slovenskej televízie v januári 2008.
 • Ambulancia: Rázštep pery a podnebia nie je "chyba krásy"
  Odkaz na reláciu Ambulancia venovanú liečbe pacientov s rázštepom pery a podnebia, ktorú odvysielala STV2 dňa 15.10.2013.
  • List rodičom detí s rozštepom
  • List učiteľom
  • Pripravte svoje dieťa na otázky iných
  • Najčastejšie otázky o jazvách
  • Ako si správne vybrať rozštepové centrum
  a ďaľšie...

Viete po anglicky?

 • "A Parent´s Guide to Cleft Lip and Palate"
  , K. Moller, C. Starr, S. Johnson., 1990 - výborná publikácia pre rodičov z rozštepového centra v USA - liečba v tomto centre je v mnohom rovnaká s naším centrom, plánujeme jej preklad a doplnenie, niektoré jej časti budeme pre vás prednášať v Klube detí s rozštepom
 • Letáky a knihy na www.cleftline.org a www.widesmiles.org
 • Standards for Approval of Cleft Palate

O našom rozštepovom centre:

 • "Včasné operácie - prečo ich nerobíme"
 • "List poisťovniam - žiadosť o preplácanie cestovného pre pacientov s rozštepom"
 • "List ministerstvu - žiadosť o preplácanie cestovného pre pacientov s rozštepom"
 • "List - odpoveď poisťovní - odmietnutie preplácania cestovných výloh"
 • "List - odpoveď ministerstva - odmietnutie preplácania cestovných výloh"
(tieto listy sú na nahliadnutie v logopedickej ambulancii Mgr. Oravkinovej)

O reči a psychickom vývine detí:

 • "Kedy je dieťa v riziku narušeného vývinu reči"
  - leták, v logopedickej ambulancii
 • "Ako bude prebiehať artikulačná terapia"
  - leták, v logopedickej ambulancii
 • "Vývin reči u detí s rozštepom"
  - leták CPF, v logopedickej ambulancii
 • "Předcházíme poruchám učení"
  , Brigitte Sindelarová - v kníhkupectvách, k nahliadnutiu v logopedickej ambulancii
 • "Cvičení pro rozvoj řeči"
  , Lynch, Kidd, 1999 - v kníhkupectvách, k nahliadnutiu v logopedickej ambulancii
 • "260 cvičení pro děti raného věku"
  , Strassmeier, 1996 - v kníhkupectvách, k nahliadnutiu v logopedickej ambulancii
 • "Nešikovné dítě"
  , Kimberly, - v kníhkupectvách
 • "Poruchy pozornosti a hyperaktivita"
  , Munden, Arcelus - v kníhkupectvách
 • "Svépomocný program při koktavosti"
  , Malcolm Fraser - v kníhkupectvách, k nahliadnutiu v logopedickej ambulancii

Viete po anglicky?

 • Na stránke www.hanen.org nájdete publikáciu
  "It takes two to talk"
  - výborná "kuchárska kniha" pre rodičov a ich deti na rozvíjanie reči, k nahliadnutiu v logopedickej ambulancii

Pozrite si na internete:

www.cleftline.org
 • množstvo publikácií pre rodičov v angličtine, množstvo letákov, ktoré si môžete stiahnuť zdarma (niektoré sme pre vás už preložili a iné plánujeme preložiť). Veľmi citlivo a zrozumiteľne (v jednoduchej angličtine) vás poinformujú o všetkom, čo by vás mohlo zaujímať. Cleft Palate Foundation, ktorá vlastní stránku, poskytuje bezplatné služby všetkým, ktorých sa rozštep týka. Nájdete tu rady, informácie, podporu a aj inšpiráciu...
 • pozrite si ako sa v zahraničí liečia tieto deti - uvidíte, že rovnako ako u nás v Rozštepovom centre v Bratislave. Pozrite si tému: Ako má vyzerať dobré rozštepové pracovisko. Podobá sa na to naše ? My síce zápasíme s "problémami v zdravotníctve", ale napriek tomu uvidíte, že sa veľmi podobá.
www.widesmiles.org
 • stránka plná informácií pre rodičov. Chcete sa dozvedieť niečo o iných rodinách, o kŕmení detí s rozštepom, o jazvách po operácií, o teen-ageroch... takmer o čomkoľvek z tejto problematiky tu nájdete informácie.
 • je tu aj "Foto-galéria" - uvidíte fotografie detí s rozštepom a ich milujúce rodiny, ich prvé dni života, fotografie z obdobia pred a po operácii...
 • Stránka ponúka video nahrávku - "If your baby has a cleft"
 • Stránka ponúka diskusný priestor "Cleft talk" - zaregistrujte sa a zúčastňujte sa rozhovorov s inými, ktorí sa stretli s rozštepom
www.cleftsupport.com
 • stránka rodičov detí s rozštepom
 • fotografie ich krásnych detí pred a po operáciách...
 • zoznam otázok - ktoré môžete klásť lekárom, ako sa pripraviť na pobyt v nemocnici, príbehy iných z nemocnice, známe osobnosti s rozštepom ... atd.
www.cleftadvocate.org
 • stránka dokumentuje ako rodičia bojujú za preplácanie nákladov za starostlivosť o ich deti, ponúka rady a pomoc...
www.ECOonline.org
 • Odkaz na stránku organizácie, ktorá presadzuje rovnaký prístup k liečbe pre všetky deti v Európe.
Ak viete po anglicky, pozrite si video o tom, ako kŕmiť bábätko s rozštepom